Tingimused

MÜÜGITINGIMUSED

  1. ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad müügitingimused kehtivad must maja OÜ-le (edaspidi „Müüja”) kuuluvast “Kaardipakk” e-poest (aadressil www.kaardipakk.ee) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi ” Tellija”) vahel.

  1. MÜÜGITEHINGU JÕUSTUMINE

Kaardipakk e-poes (aadressil www.kaardipakk.ee) tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et ta on tutvunud käesolevate müügitehingu tingimustega ja nõustub nendega. must maja OÜ omapoolsest nõustumisest Tellijat eraldi ei teavita. must maja OÜ loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

  1. MÜÜGITEHINGU HIND JA KOHALETOIMETAMISE TEENUSTASU

Lõplik hind on märgitud Kaardipakk e-poes toote juures. Tellimusele lisandub kohaletoimetamise tasu. Valides makselahenduseks Maksekeskuse, on maksete vahendajaks Maksekeskus AS.

  1. TARNEAEG JA TRANSPORT

Kauba kohale toimetamiseks kasutatakse Tellija valikul pakiaautomaadi teenust.

Tellimus komplekteeritakse ning postitatakse 3-4 tööpäeva jooksul arvates tellimuse eest tasutud summa laekumisest Müüja arvelduskontole, tavaliselt teisipäeviti või neljapäeviti.

  1. TELLIJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA

Tellijal on õigus Kaardipakk e-poes sõlmitud müügitehingust taganeda 14 päeva alates paki saamise päevast. Tellija poolt tagastatav toode peab tagastamisel olema samas olukorras, komplektsuses (sh toote müügipakend, panderoll jms) kui paki kätte saamise hetkel.

Tagastamine Eesti Posti vahendusel

Müügitehingust taganemise soovi korral palume teavita Kaardipaki e-poodi, saates e-kiri aadresil kaardipakk@mustmaja.ee. Müügitehingust taganemise korral palume Tellijal täida tagastuslehe (tagastuslehe saadab Müüja Tellijale e-kirja teel), pakkida kaup postipakendisse ja postitada pakk Müüjale Omniva pakiautomaatide vahendusel.

Toote tagastamise korral maksab Müüja tagastatud toote maksumuse Tellija arvelduskontole 3-e tööpäeva jooksul alates tagastatud toote kättesaamisest. Tellija poolt tasutud paki kohale toimetamise teenustasu (postikulu) kauba tagastamisel Tellijale ei tagastata.

  1. MÜÜJA VASTUTUS

Juhul, kui tellitud kaup on defektne, ostab Müüja kauba tagasi vastavalt kauba eest tasutud tegelikule väärtusele. Tellija teavitab defektse kauba saamisest Kaardipakk e-poodi viivitamatult, saates vastavasisulise e-kirja aadressile kaardipakk@mustmaja.ee.

  1. MÜÜJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA

Müüjal on õigus tellimuse alusel müügitehingust tahaneda juhul, kui tellitud kauba varud on laost otsa saanud. Müüja informeerib Tellijat nimetatud juhtumist esimesel võimalusel e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tasunud müügitehingu hinna ja Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, kuna soovitud kaupa laos ei ole, tagastab Müüja tellimuse eest tasutud summa hiljemalt 2 tööpäeva jooksul Tellija arvelduskontole.

  1. ISIKUANDMETE KAITSE

Isikuandmed, mis on Tellija poolt sisetatud Kaardipakkk e-poe registreerimisvormil tellimuse tegemiseks, on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud juhtudel. Andmeid kasutatakse tellimuste täitmiseks ja Tellijatega suhtlemiseks. Andmed kustutatakse peale tellimuse kättetoimetamist. must maja OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Valides makselahenduseks Maksekeskuse, edastab must maja OÜ maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.